COVID-19 maatregelen voor missiegebieden

In veel missiegebieden zijn vanwege het coronavirus operaties stilgelegd of teruggeschroefd. Een korte stand van zaken van de maatregelen.
Source: Defensie