Rechter: volledige vergoeding bij letsel door gevaarlijke situatie

Politiemensen die in gevaarlijke situaties letsel oplopen, moeten kunnen rekenen op een volledige schadevergoeding van de werkgever. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in ambtenarenzaken) in drie zaken die door de ACP en NPB waren aangespannen. Het is wel noodzakelijk dat de werkgever erkent dat het om een beroepsincident gaat.

Bij een volledige vergoeding komt alle schade in aanmerking die niet al wordt vergoed vanuit de rechtspositie (medische kosten en smartengeld zijn opgenomen in het Barp). Te denken valt aan huishoudelijke hulp, inkomensschade en verlies vanwege gemiste carrièreperspectieven.

Letsel bij aanhouding

In een van de drie zaken die door de bonden werd gevoerd, ging het om een politieman die bij een aanhouding met hevig verzet een beperking aan zijn hand opliep.Het ACP-lid vroeg de werkgever dit te erkennen als een beroepsincident, maar ontving een afwijzend besluit. De ACP zag echter dat in een vergelijkbaar geval anders was en stelde bezwaar, vervolgens beroep en hoger beroep.

Discussie over ‘beroepsincident’

De werkgever vond dat een beroepsincident uitzonderlijk moet zijn. Het zou niet moeten gaan over situaties waarin collega’s vanwege hun werk dagelijks kunnen verkeren. Bovendien wilde de werkgever dat alleen situaties in aanmerking kwamen die op voorhand als ‘gevaarzettend’ kunnen worden aangewezen.

We waren het daarmee oneens. Ook in het reguliere politiewerk kunnen zich bijzonder gevaarlijke en risicovolle situaties voordoen. Het aanhouden van een verdachte die zich verzet, is daarvan een goed voorbeeld. Bovendien is het ‘op voorhand’-criterium dat de werkgever heeft geïntroduceerd, is een niet te hanteren criterium. In alle situaties kan je immers pas achteraf beoordelen of de situaties gevaarzettend was.

Gevolgen uitspraak

De rechter heeft aan de hand van de CAO 2015-2017 geoordeeld dat de interpretatie van de werkgever niet klopt met het doel en de strekking van de  afspraken. Het blijft wel noodzakelijk dat gevaarlijke situaties erkend worden als beroepsincident. De politiemedewerker moet zelf vragen om zo’n erkenning beroepsincident. Pas met dat besluit kan hij of zij aanspraak maken op een volledige schadevergoeding.

Letselschade

Wil jij weten wat de ACP voor jou kan betekenen bij een beroepsincident en letselschade? Klik hier.

 

 

 

Source: Politie