Defensie verdedigt kwetsbare natuur

Vleermuizen, jeneverbesstruweel en de kleine wrattenbijter: dit soort flora en fauna heeft baat bij de rustige defensieterreinen. En bij het terreinbeheer van Defensie, dat zich sterk maakt voor ‘klimaatrobuuste’  militaire oefenterreinen met hoge natuurwaarden.
Source: Defensie