Stigma hindert duurzame inzetbaarheid militairen met psychische klachten

In de krijgsmacht rust een stigma op psychische klachten. Daarom zoeken militairen hier vaak geen hulp voor. Dat kan hun duurzame inzetbaarheid belemmeren. Rebecca Bogaers onderzocht dit in haar proefschrift “Stigma als barrière voor duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk van werknemers met psychische klachten”. Afgelopen vrijdag verdedigde zij haar promotieonderzoek in de aula van Tilburg University. 
Source: Defensie