Prominente rol voor Koninklijke Marine in Baltische Zee

De Koninklijke Marine is de komende weken met 7 schepen in de Baltische Zee aanwezig. Samen met 19 NAVO-partners doet Nederland mee aan Baltic Operations (BALTOPS). Het is de grootste jaarlijkse NAVO-oefening in het gebied. Nederland heeft dit jaar de leiding over verschillende internationale (vloot)eenheden. Vrijdag is de oefening van start gegaan en deze duurt tot en met 20 juni.
Source: Defensie